5 HOUR

ปัจจุบันผู้ที่ประสงค์ขอสอบใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบก จะต้องติดต่อจองคิวล่วงหน้า (รอคิว 3 – 4 เดือนแล้วแต่พื้นที่) ซึ่งทำให้ต้องรอคิวเป็นเวลานาน สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการ อบรมใบขับขี่ กับทางโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าแต่อย่างใด ซึ่งทางโรงเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เข้ากับกรมการขนส่งทางบกได้ ดังนั้นผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถนำใบรับรองไปติดต่อ เพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทดสอบข้อเขียนที่กรมการขนส่งทางบกได้ทันที ทุกสาขาทั่วประเทศไทย