ต่ออายุใบขับขี่ 1 ชั่วโมง

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 200 บาท

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบขับขี่ 200 บาท
จำนวน 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

ผู้ที่ประสงค์ขออบรมต่ออายุใบขับขี่ 1 ชั่วโมง กรุณาเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาดพร้อมสำเนา
  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูปอายุไม่เกิน 6 เดือนหากไม่สะดวกทางโรงเรียนมีบริการค่ะ 50 บาท
  3. ใบขับขี่เดิม (กรณีต่ออายุ)ห้ามลืมนำมาโดยเด็ดขาด

สถานที่อบรมสอบใบขับขี่และต่ออายุใบขับขี่

1.โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ (หน้าขนส่งพื้นที่ 2 สวนผักซอย 4)
สำหรับการอบรมต่ออายุใบขับขี่ ที่สวนผัก หน้าขนส่งพื้นที่ 2 จะเปิดให้บริการทุกวัน รอบบ่าย 14.00 น. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุด

เรียนขับรถพร้อมใบขับขี่

โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์กรุงเทพฯ หน้าขนส่งสวนผัก เขตพื้นที่ 2

สถานที่อบรมอยู่หน้าขนส่งพื้นที่ 2 สวนผัก

สามารถดูการสอบจริงของขนส่งได้จากตึกที่อบรม...ว้าว

แผนที่การเดินทางมาสถานที่อบรมสวนผัก

สามารถดูการสอบจริงของขนส่งได้จากตึกที่อบรม...ว้าว

ห้องอบรมทฤษฎี 1-2 รองรับผู้เข้าอบรมได้กว่า 100 คน

แผนที่การเดินทางมาสถานที่อบรมสวนผัก

สำหรับการอบรมสอบใบขับขี่และอบรมต่ออายุใบขับขี่

สำหรับการอบรมสอบใบขับขี่และอบรมต่ออายุใบขับขี่