วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงินจองคิวออนไลน์

กรุณาโอนเงินค่าจองคิว 2,000 บาท สำหรับหลักสูตรเรียนขับรถยนต์ 1,000 บาท สำหรับหลักสูตรเรียนขับรถจักรยานยนต์ 500 บาท สำหรับหลักสูตรอบรมสอบใบขับขี่

กรุณาโอนเงินเข้าที่