โรงเรียนสอนขับรถดอนเมือง สรงประภา สอนขับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก ท2 อบรมใบขับขี่ สอบใบขับขี่ ที่โรงเรียน

สอนขับรถดอนเมือง โรงเรียนสอนขับรถ ไอไดรฟ์@รังสิต เป็นโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก เพื่อทำการเรียนการ สอนขับรถ และสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่ที่โรงเรียน  โดยไม่ต้องไปทำการสอบหรืออบรมที่ขนส่ง หลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้ง การขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ รถมอไซด์ รถเพื่อการขนส่ง ทเปิดสอนทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งสอบใบขับขี่ ได้ ในที่เดียวกัน มีครูฝึกสอนทั้งชาย และหญิง ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการสอน ที่ผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาติจากกรมฯอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนขับรถอย่างสมบูรณ์ เมื่อนักเรียนเรียนจนครบหลักสูตรทีกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้   ได้ทำการสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฎฺิบัติ  ทางโรงเรียนจะออกใบรับรอง เพื่อนำไปเป็นหลักฐาน ในการขอรับใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ นักเรียนสามารถนำความรู้ และทักษะในการขับรถยนต์ ไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย  ทางโรงเรียนมีหลักสูตรการขับรถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไป และหลักสูตรการสอนขับรถยนต์สำหรับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่สนใจ สามารถติดต่อเพื่อให้ทางโรงเรียนจัดกลุ่มเฉพาะให้กับองค์กรหรือหน่วยงานเฉพาะของท่านได้ ทางโรงเรียนมีห้องเรียนและห้องอบรมเป็นห้องปรับอากาศขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้อบรมได้สูงสุดถึง 120-150 คน มีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานที่กรมฯกำหนด  โดยมีวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนดังนี้โรงเรียนสอนขับรถรังสิต สอนขับรถแถวดอนเมือง สอนขับรถดอนเมือง, เรียนขับรถดอนเมืองสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ดอนเมือง, เรียนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ดอนเมืองสอนขับรถยนต์ดอนเมือง, สอนขับรถดอนเมืองราคา, เรียนขับรถดอนเมืองราคาถูก

😍โรงเรียนสอนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก

😍 มีสนามฝึกขับรถมาตรฐาน ร่มรื่น สวยงาม และท่าฝึกต่างๆ รวม 13 ท่า

😍 รับรองจากจากกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงศึกษาธิการ

😍 หลักสูตรรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเพื่อการขนส่ง ท2. ท3

😍หลักสูตร อบรมสอบใบขับขี่ อบรมต่ออายุใบขับขี่ อบรมตัดแต้มใบขับขี่

😍สอบภาคทฤษฎีที่โรงเรียน ผ่านระบบ E-Exam

😍สอบภาคปฏิบัติที่โรงเรียน โดยกรรมการที่ผ่านการสอบ

😍 ใบรับรองจากทางโรงเรียนนำไปทำใบขับขี่ที่ขนส่งได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

😍ครูฝึกอยู่กับนักนักเรียนตลอดเวลาขณะทำการฝึกสอน

😍 มีอุปกรณ์ล็อคคันเร่ง เพื่อความปลอดภัย สำหรับมือใหม่

😍 ระบบช่วยเบรก การมองสำหรับตำแหน่งครูฝึก

สอบใบขับขี่ดอนเมือง, ทำใบขับขี่ดอนเมือง, สอบใบขับขี่ออนไลน์ดอนเมือง, สอบใบขับขี่รถยนต์ดอนเมือง, ทำใบขับขี่รถยนต์ดอนเมืองสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ดอนเมือง, ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ดอนเมือง, สอบใบขับขี่รถบรรทุกดอนเมือง, ทำใบขับขี่รถบรรทุกดอนเมือง
รถยนต์ 5,500 บาท
สอนขับรถยนต์ สอนตั้งแต่พื้นฐานพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียน จนสอบผ่านและขับรถได้อย่างปลอดภัย
รถจักรยานยนต์ 1,000 บาท
มีพื้นฐานขี่รถจักรยานยนต์มาแล้ว มาเรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
รถบรรทุกขนส่ง 6,000 บาท
หลักสูตรสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่รถบรรทุกเพื่อการขนส่ง รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ ท2. รถพ่วง ท3.
อบรมสอบใบขับขี่ 500 บาท
หลักสูตรอบรมสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ขอใหม่ ระยะเวลาอบรม 5ชั่วโมงสอนขับรถยนต์
อบรมต่อใบขับขี่ 200 บาท
หลักสูตร อบรมต่ออายุใบขับขี่ รถยนต์รถจักรยานยนต์ 5 ปี เป็น 5 ปี ระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมงเรียนขับรถ
อบรมตัดแต้มใบขับขี่
หลักสูตร อบรมตัดแต้มใบขับขี่ คืนแต้มใบขับขี่ สำหรับผู้ที่กระทำผิด กฏจราจร อบรมขอสิทธิ์คืนคะแนน
คอร์สสำหรับผู้ที่ขับรถได้แล้ว
ขับรถได้แล้วแต่ยังไม่มีใบขับขี่ หรือใบขับขี่ขาดต่ออายุนานแล้ว ต้องการทำใบขับขี่ เวลา 2 วัน ไม่ต้องรอนาน
คอร์สสำหรับผู้มีใบขับขี่แล้ว
มีใบขับขี่แล้ว แต่ยังขับรถไม่เก่ง ขับรถไม่คล่อง เรียนเสริมเพิ่มทักษะ เพิ่มความมั่นใจ ก่อนออกถนนจริง
โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบ
ข้อมูลการเรียนสอนขับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก อบรมสอบใบขับขี่ การต่อใบขับขี่ แผนที่เดินทาง บริการต่างๆ ทุกสาขา

 

  • ตรวจสอบคิว
  • เรียนขับรถยนต์
  • ตรวจสอบคิว
  • เรียนมอเตอร์ไซค์
  • ตรวจสอบคิว
  • เรียนขับรถบรรทุก
สอนขับรถดอนเมือง สรงประภา
โรงเรียนสอนขับรถ ถนนพหลโยธิน โรงเรียนสอนขับรถ ถนนวิภาวดีรังสิต โรงเรียนสอนขับรถ ย่านทางยกระดับอุตราภิมุข โรงเรียนสอนขับรถ ถนนสรงประภา โรงเรียนสอนขับรถ ถนนกำแพงเพชร 6 โรงเรียนสอนขับรถ ถนนเชิดวุฒากาศ
โรงเรียนสอนขับรถ ถนนช่างอากาศอุทิศ โรงเรียนสอนขับรถ ถนนเลียบคลองประปา โรงเรียนสอนขับรถ ถนนสรณคมน์ โรงเรียนสอนขับรถ ถนนประชาอุทิศ โรงเรียนสอนขับรถ ถนนโกสุมรวมใจ
โรงเรียนสอนขับรถ ถนนวัดเวฬุวนาราม โรงเรียนสอนขับรถ ถนนนาวงประชาพัฒนา โรงเรียนสอนขับรถ ถนนเดชะตุงคะ โรงเรียนสอนขับรถ ถนนเทิดราชัน โรงเรียนสอนขับรถ ถนนจันทรุเบกษา โรงเรียนสอนขับรถ ถนนธูปเตมีย์
error: Content is protected !!